Fix og færdige græsplæner...

ring eller mail for uforpligtende tilbud.

Gødskning

Græsset har behov for nærings- stoffer for at opfylde kravene om en flot, tæt og slidstærk plæne.

Tilførsel af gødning betyder øget vækst og dermed øget klippebehov.

Men gødskning er absolut nødvendigt for at få en flot plæne, der skal kunne modstå tørke, sygdomme, slid, ukrudt og mos.

Generelt vil flere udbringninger (4-6) af gødning med mindre doseringer pr. gang give græs- set en mere ensartet vækstrytme og ikke den eksplosive vækst, man ofte ser ved færre gødskninger (1-3) med større mængder pr. gang.

Græsplæner gødes med en NPK gødning, som bør indeholde svovl og magnesium. (N = kvælstof, P = fosfor, K = kalium).

Etablerede plæner har ofte brug for N, P og K nogenlunde i det forhold som findes i NPK 15-2-17.

Med års mellemrum eller hvis man ikke er tilfreds med græssets kvalitet, kan det være en god idé at få lavet en jordprøve og derefter ud fra denne regulere på gødningstildelingen.

Forslag til gødskning

Forslag til simple retningsgivende gødningsplaner – der bør forud for hver gødskning tages bestik af vækst- og vejrforholdene.

Kg NPK 15-2-17 pr. 100 m2:

Ca. 2 kg ca. 1. april (eller ved vækststart)
Ca. 2 kg ca. 15. maj
Ca. 2 kg ca. 1. juli
Ca. 2 kg ca. 1. september

Eller:

Ca. 1,3 kg ca. 1. april (eller ved vækststart)
Ca. 1,3 kg ca. 1. maj
Ca. 1,3 kg ca. 1. juni
Ca. 1,3 kg ca. 1. juli
Ca. 1,3 kg ca. 1. august
Ca. 1,3 kg ca. 20. september

Man få den flotteste plæne ved at fjerne græsafklippet, der evt. kan bruges som gødning andre steder i haven. Husk at gøde på en tør plæne for at undgå svidninger, men gerne forud for regn så gødningen hurtigt bliver opløst.

Opdateret d. 23.1.2011